Lavínový kurz

V našich lavínových kurzoch vás naučíme ako sa pripraviť na túru, správne plánovanie a manažment rizika. Ponúkame dva lavínové kurzy:

základný lavínový kurz, v ktorom sa naučíte ako narábať s lavínovým vyhľadávačom, objasníme vám základné metódy vyhodnocovania snehových profilov a naučíme sa ako sa správať pri lavínovom nešťastí.

lavínový kurz pre pokročilých nadväzuje na základný lavínový kurz a v ňom vás naučíme ako vyhodnocovať lavínový buletín, zoznámime vás s metódou 3 x 3 a zistíte ako naplánovať vašu túru tak, aby ste minimalizovali riziko. Ukážeme si aj základy záchrany.

Cenník

skupina 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osôb 6 osôb
euro / osoba 200,00 € 110,00 € 80,00 € 65,00 € 56,00 € 50,00 €
euro / skupina 200,00 € 220,00 € 240,00 € 260,00 € 280,00 € 300,00 €

Cenník

skupina euro / osoba euro / skupina
1 osoba 200,00 € 200,00 €
2 osoby 110,00 € 220,00 €
3 osoby 80,00 € 240,00 €
4 osoby 65,00 € 260,00 €
5 osôb 56,00 € 280,00 €
6 osôb 50,00 € 300,00 €

Základná lavínová výstroj

  • lavínový vyhľadávač,
  • lavínovú sondu
  • lopatu
  • batoh

Požičanie: 15 euro / deň / osoba